Ungefär 10% av människorna har nära-döden-upplevelser enligt studie

Ungefär 10% av människorna har nära-döden-upplevelser enligt studie
Ungefär 10% av människorna har nära-döden-upplevelser enligt studie. Foto: pexels

Det är ett globalt fenomen: människor i alla åldrar från olika delar av världen har rapporterat att de i ögonblick då deras liv var i verklig fara såg ett intensivt vitt ljus, kände en djup ro och på något sätt svävade ovanför sina kroppar.

+ De 10 största svagheterna hos kräftan enligt en astrolog
+ Vid kärlekstillfället, spelar storleken roll?
+ Grundläggande anti-aging guide för att vända effekterna av tiden

Enligt neurologer har dessa så kallade nära-döden-upplevelser (NDE på engelska) en neural grund, som, enligt senaste forskning, kan likna vad som händer i hjärnan under vissa sömnstörningar.

Den senaste upptäckten inom detta område kommer från neurologen Daniel Kondziella från Köpenhamns Universitet (Danmark), som den 29 juni 2019 presenterade sina forskningar på ett möte för Europeiska Neurologakademien i Oslo (Norge) enligt NBC News hemsida.

Enligt honom sade ungefär 10% av de människor som deltog i hans forskning att de hade haft nära-döden-upplevelser.

Hans och hans teams fynd, som ännu inte publicerats i en expertgranskad tidskrift, föreslår att typiska kännetecken för sådana episoder, som det ljusa vita ljuset och en känsla av lugn, troligen är resultatet av neural aktivitet i hjärnan, liknande det som ses under ett fenomen kallat sömnparalys.

“Jag tror att dessa upplevelser kan utlösas i nära-döden-situationer”, sade Kondziella till NBC News. “Men när dessa upplevelser uppfattas arbetar hjärnans nätverk för att lagra dem, för att återuppliva dem, för att återhämta dessa minnen och för att berätta om dem för oss.”

“Jag tror att innan de svimmar, har de nära-döden-upplevelsen. När de återupplivas är det sista de minns den upplevelsen”, sa han.

Bred definition

Kondziellas studie baserades på enkäter som anonymt skickats till 1 034 människor online. Enkäterna började med en enda fråga: Har du någonsin haft en nära-döden-upplevelse?
Definitionen av en sådan upplevelse var bred: “Varje medveten perceptuell upplevelse, inklusive emotionella, självrelaterade, andliga och/eller mystiska upplevelser, som inträffar hos en person nära döden eller i situationer av intensiv fysisk eller emotionell fara”. Eftersom svaren kom från anonyma individer var det omöjligt för forskarna att bekräfta något av svaren.

Trots reservationer upptäckte forskarna att 106 personer, eller ungefär 10% av de tillfrågade, rapporterade vad som ansågs vara en “riktig” nära-döden-upplevelse. Av dessa beskrev 53% upplevelsen som behaglig, och 14% som obehaglig.

Dessa människor visade också en större benägenhet att ha en historia med extremt livliga sömnstörningar, hänvisat till som REM-sömnsintrusion (REM står för Rapid Eye Movement, sömnstadiet när drömmar inträffar).

Denna upptäckt, enligt forskare, stödde teorin att sådana upplevelser har en neural grund. Under REM-sömn, när en person drömmer, är de flesta kroppens muskler förlamade så att handlingarna i drömmarna inte manifesterar sig fysiskt.

Underliga visioner

Sömnparalys beskrevs av några av deltagarna i Kondziellas studie. “Ibland vaknar jag på natten och kan inte röra mig”, skrev en deltagare. “Jag ser konstiga saker, som andar eller demoner vid min dörr, och efter ett tag ser jag dem komma till min sida. Jag kan inte röra mig eller tala, och de sätter sig på mitt bröst. Det är skrämmande!”
En översikt från 2011 uppskattade att nästan 8% av världens befolkning hade haft minst ett avsnitt av sömnparalys under sitt liv, och inte alla upplevelser är så levande eller skrämmande.

Kondziella föreslår att de hjärnmekanismer som är ansvariga för dessa sömnstörningar också gör att människor kan visualisera upplevelser när deras liv verkligen är i fara, en hypotes som stärks av studiens upptäckt att det finns överlappning mellan dem som rapporterar båda fenomenen.

Neurologen argumenterar för att det som människor upplever som nära-döden-händelser, ofta beskrivs som livsförändrande och andligt meningsfulla. “Som forskare tror jag att det finns en biologisk förklaring”, sa han. “Men om det finns en djupare mening med dem, det är en fråga för filosofer och religiösa ledare.”

Back to top