Vad är hydrocefalus?

O que é hidrocefalia?
O que é hidrocefalia? Foto: Pixabay

Hydrocefalus är en medicinsk tillstånd som uppstår när det finns en onormal ansamling av cerebrospinalvätska (CSF) i hjärnans håligheter, kända som ventriklar.

+ 4 Skönhetsmyter att Observera
+ Ny genetisk test hjälper till att behandla återkommande vaginala flytningar

Denna vätska cirkulerar normalt genom hjärnan och ryggmärgen och utför viktiga funktioner som skydd av nervsystemet, borttagning av avfall och transport av näringsämnen. Men när balansen mellan produktion och absorption av denna vätska störs kan det leda till ökat intrakraniellt tryck, svullnad i hjärnan och slutligen hjärnskada.
Hydrocefalus kan förekomma i alla åldrar, men det är vanligare hos spädbarn och vuxna över 60 år. Orsakerna varierar och kan inkludera medfödda defekter, infektioner, blödningar, tumörer eller traumatiska skador.

Symtomen varierar också beroende på ålder och orsak. Hos spädbarn kan man observera ovanligt stora huvuden, spända eller utstående fontaneller, irritabilitet, sömnighet och kräkningar. Hos äldre barn och vuxna kan symtomen inkludera huvudvärk, illamående, synproblem, balansproblem, kognitiva problem och urininkontinens.

Behandlingen innebär vanligtvis att dränera överskottsvätska, vilket kan göras genom en kirurgisk procedur för att sätta in en shunt (ett rörsystem) eller genom en endoskopisk ventrikulostomi, en mindre invasiv procedur som skapar en ny väg för vätskedränering. Behandling och prognos beror på den underliggande orsaken och allvaret av tillståndet.

Källa: National Institutes of Health USA (NIH)

Back to top